RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice - SD

Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice - SD

 

 

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Investičné náklady stavby:  3 220 223,19 € bez DPH
Začiatok výstavby: 7.11.2022
Ukončenie výstavby

 

 

Popis prác

 

Stavba: „Modernizácia cesty II/564 Levice - Demadnice" s celkovou dĺžkou 17,821 km.