RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

„Vybudovanie laboratória inváznych druhov hmyzu vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS – aktualizovaný realizačn

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Zhotoviteľ: Obnova s.r.o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
Investičné náklady stavby: 433 195,43 € bez DPH
Začiatok výstavby: 11/2021
Ukončenie výstavby: 

 

Popis prác

Predmetom realizácie je stavebná obnova historického objektu administratívnej budovy z prelomu 19. a 20. storočia, využívaná ako laboratóriá Národného lesníckeho centra, konkrétne úprava podkrovia pre potreby chovných staníc invázneho hmyzu. Súčasťou je aj pripojenie areálu objektu na optický kábel. Vstup do objektu bude zabezpečený bezbariérovým chodníkom.