RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie časti rýchlostnej cesty R2, ktorá v predmetnom úseku bude plniť aj funkciu cestné ho obchvatu mesta Bánovce nad Bebravou.

Čítať ďalej

Doplnenie ISD na D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta - št.hr.SR/MR-SR/RR

Modernizácia predmetných úsekov spočíva v doplnení káblových trás a stavebno-technologických konštrukcií na diaľnici, patriacich pod správu SSÚD Bratislava.

Čítať ďalej

D1 Ivachnová – Važec, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách D1 Ivachnová - Važec

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1 Ivachnová – Važec v km 437,458 – 482,500, v súlade s platnými normami TN EN a v zmysle príslušných TP.

Čítať ďalej