RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Cross-Connecting High-Pressure Pipeline Gas Pipeline Poland – Slovakia

Cross-Connecting High-Pressure Pipeline Gas Pipeline Poland – Slovakia

Cross-Connecting High-Pressure Pipelines Gas Pipeline Poland – Slovakia

Environment Construction Supervision  

 

Employer: eustream, a.s. 
Contractor: BMS Bojnanský, s.r.o., DÚHA, a.s., IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A., ENERGOCHEM, a.s., ZRUG Sp. z o.o. 
Design: ILF Beratende Ingenieure GmbH, s.r.o, so sídlom Werner-Eckert-Strasse 7, 818 29 Munich, Germany a subdodávateľom projekčných prác spoločnosťou GasOil Technology, a.s., Poprad
Project Value:  142,56 mil. €
Commencement Date:  August 2018
Completion Date: 31 December 2020
 
 
 

Project Description

Výstavba Prepojovacieho plynovodu Poľsko - Slovensko v okresoch Medzilaborce, Humenné, Michalovce. Stavba plynovodu je rozdelená na:
• HPS (hraničná prepúšťacia stanica),
• Líniovú časť 1 (od TU43 Chlmec – hranice Poľskej republiky)
• Líniovú časť 2 (vrátane TU43 Chlmec – KS01 Veľké Kapušany)
• napojenie na KS01 Veľké Kapušany.