RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1- výkon stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rekonštrukcia cesty I/517 Považská Bystrica (most Orlová)-Domaniža - ETAPA č.1"

 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SMS, a.s., Parizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Investičné náklady stavby:  4 228 103,99  € bez DPH
Začiatok výstavby:  08/2019
Ukončenie výstavby: 15.12.2020
 
 
 

Popis prác: 

Projekt zahŕňa rekonštrukciu cesty II/517 - km 0,000 - 3,590, rekonštrukciu samotného mosta Orlové a verejné osvetlenie na Orlovskom moste. Most Orlové 5 polový, cena rekonštrukcie 2 264 066,37  €