RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 - činnosť koordinátora bezpečnosti

 Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby "Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy"

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Zhotoviteľ: NOPE a.s. a D/L/M, spol. s r.o.
Investičné náklady stavby: 19 247 408,85 € bez DPH (bez dodávky a montáže technologických zariadení a technického servisu)
Začiatok výstavby:  apríl 2019
Ukončenie výstavby: 
 
 
 

Popis prác

 

Predmetom stavebnej časti projektu sú stavebné práce súvisiace s dodávkou a  montážou technologických zariadení na úseku diaľnice D1 Pečňa Vajnory a D2 Lamač - št. hr. SR/MR,  v rámci ktorej bude zmodernizovaná napájacia a komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy, premenné dopravné značky, a modernizácia telefónov núdzového volania v rámci celého dopravného uzla Bratislava.