RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020

Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020 - stavebný dozor

 

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.
Investičné náklady stavby:  5 405 735,54 €
Začiatok výstavby:  jún 2020
Ukončenie výstavby: 
 
 

Popis prác:

Výmena obrusnej vrstvy, výmena izolácií, opravy ríms, zábradlí, kompletné sanácie mostov, frézovanie nerovností, úpravy krajníc, priekop, napojenia MK, priľahlých objektov, autobusových zastávok, obnovy VDZ a ZDZ. Stavba je realizovaná na 31 úsekoch ciest v okresoch Topoľčany, Šaľa, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Nitra, Levice a Komárno. Stavebný dozor vykonáva: