RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra– SD

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra – SD

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra– SD

 

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7. 917 01 Trnava
Investičné náklady stavby: 1 511 100,14  € bez DPH
Začiatok výstavby: 31.1.2022
Ukončenie výstavby: 4.11.2022

 

Popis prác

 

Stavba: „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra" s celkovou dĺžkou 11,038km, v členení stavebných objektov: