RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom

 

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.Osloboditeľov 66, 974 01 Banská Bystrica 
Investičné náklady stavby: 1 266 111,73 € bez DPH
Začiatok výstavby: 19.5.2022
Ukončenie výstavby: 13.10.2022, záverečná správa 15.12.2022

 

Popis prác: