RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

„Cesta 11/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa -Kolárovo“

Výkon stavebného dozoru „Cesta II/573 Šaľa - Kolárovo - Komárno, časť 2: Šaľa -Kolárovo“

 

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: PORR s.r.o
Investičné náklady stavby: 4 467 960,42 € bez DPH
Začiatok výstavby:  30.1.2023
Ukončenie výstavby: 
 
 
 
 

Popis prác: 

 
V rámci stavby bude riešená komunikácia II. triedy č. 573 v úseku od križovania s cestou I/75 v Šali (ulica Petra Pázmaňa) po začiatok mesta Kolárovo. Celková dĺžka tohto úseku je 30,283 km.