RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/519

Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/519"

 

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27,826 56 Bratislava
Investičné náklady stavby:  204 866,21 € bez DPH
Začiatok výstavby:  13.4.2023
Ukončenie výstavby: 
 
 
 

Popis prác: 

Projekt zahŕňa Rekonštrukciu Mosta ev.č.519 - 010, t.j. Most za križovatkou do obce Ivančiná na ceste IIl519, v k.ú. Slovenské Pravno a Zosilnenie cesty IIl519 vkm 15,774- l6,030.