RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Revitalizácia parku na Račianskom mýte

 

 

 

Stavebný dozor "Revitalizácia parku na Račianskom mýte"

 

 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger s.r.o., green project, s.r.o.
Investičné náklady stavby:  1 036 528,46 € bez DPH
Začiatok výstavby: 06/2023 
Ukončenie výstavby: 30.11.2023

 

Popis prác: 

Vybudované vodozádržné opatrenia: dažďové záhrady, nepriepustné povrchy nahradia spevnené priepustné s vodozádržnou funkciou, ale aj plochy zelene s funkčnou vegetáciou, budú nainštalované dva podpovrchové vsakovacie poldre či vsakovací rigol. V parku budú vysadené nové stromy, existujce ošetrená, trávnik zrevitalizovaný
Zachované ostane súčasné smerovanie chodníkov, vymení sa ich povrch. Väčšou úpravou prejde súčasné asfaltové basketbalové ihrisko, kde vznikne klasické multifunkčné ihrisko s vhodnejším povrchom. O čosi nižšie budú umiestnené detské ihriská, ktoré budú v dotyku s hlavnou osou parku, 
Ďalšie zásahy sa predpokladajú v okolí sochy Vesmír. Vybudované tu bude ihrisko pre menšie deti, ale aj aktivity pre väčšie. Úpravy čakajú aj jednu z výrazných súčastí parku, ružové záhony v dotyku s fontánou. Menšia časť záhonu sa pravdepodobne zruší a nahradí výsadbou trvaliek, ktoré menia farbu počas celého roka.