RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"

 

 

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.
Investičné náklady stavby: 6 509 451,39 € bez DPH
Začiatok výstavby: 01/2023 (06/2023)
Ukončenie výstavby: trvá

 

Popis prác: 

Stavba je súčasťou projektu Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji.

Predmetom stavby je obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnach závad prostredníctvom rekonštrukcie vozovky, cestných priepustov mostných objektov a múrov. Komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 a diaľnicu D1 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I.triedy I/66. Predmetný projekt rieši rekonštrukciu na vybraných úsekoch od km 33,960 52,00 v celkovej dĺžke 2,782 km. Súčasťou prác je rekonštrukcia mostných objedkov a oporných múrov.