RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Rekonštrukcia cesty č.11/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA

Výkon činnosti stavebného dozoru "Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA"

 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: SKANSKA-SK, a.s.
Investičné náklady stavby: 7 242 845,54 € bez DPH 
Začiatok výstavby:  júl 2023
Ukončenie výstavby: 30.11.2023
 
 
 

Popis prác

 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA definuje úsek cesty č. II/516 smerom od Trenčianskych Teplíc v km 6,880 ku križovatke č. II/516 a č. III/1894 po km 11,700m, pričom na tomto úseku cesty II/516 sa nachádzajú aj dva mostné objekty (evid. č. 516 006 a 516 007), ktoré je potrebné zrekonštruovať.