RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Cyklotrasa Pezinská - Padzelek" v Malackách

Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe "Cyklotrasa Pezinská - Padzelek"

 

Objednávateľ: Mesto Malacky
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Investičné náklady stavby: 278 268,36 € bez DPH 
Začiatok výstavby:  jún 2023
Ukončenie výstavby: september2023
 
 
 

Popis prác

 

Cyklotrasa je situovaná na území mesta Malacky na MK pri Tescu a na uliciach Pezinská a Javorová. Na ulici Pezinská sa napája na cyklotrasu Pezinská Priemyselný part, odtiaľ pokračuje popri OD Tesco. Cyklotrasa je následne vedená súbežne s miestnou komunikáciou a okružnou križovatkou. Celková dĺžka cyklistickej trasy je 0,369 03 km.