RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Stavebný dozor Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.

 

Stavebný dozor "Protihluková stena ZŠ Odborárska ul."

 

 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.
Investičné náklady stavby: 411 871,13 € bez DPH
Začiatok výstavby: 08/2023 
Ukončenie výstavby: 10/2023

 

Popis prác: 

V mieste navrhovanej protihlukovej steny sa nachádza existujúce oplotenie areálu základnej školy ktoré bude vybúrané v dĺžke 120,5 m . Oplotenie pozostáva z oceľového rámového plotu osadenom na betónovom plotovom múriku výšky 500 mm a šírky 300 mm . Predpokladané rozmery základového pásu sú 600 mm šírka a 1000 mm výška. Oceľové oplotenie sa odreže od múrika následne bude vybúraný múrik v celej dĺžke a v miestach budúcich základových konštrukcií protihlukovej steny bude vybúraný základový pás v potrebnej dĺžke. 
Protihlukové steny sú situované na vonkajšej hranici pozemku ZŠ Odborárska ulica smerom k priľahlej železničnej trati  dĺžky 120 m, kde chránia budovy základnej školy a obytné územie so zástavbou obytných domov.