RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov

 

Objednávateľ: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
Investičné náklady stavby: 541 607,98 € bez DPH
Začiatok výstavby: 03/2019
Ukončenie výstavby: 10/2019

 

Popis prác

Cieľom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy pre cca 74 detí formou modulov. Cieľom projektu je výstavba novej 2-podlažnej prístavby materskej školy pre cca 74 detí formou modulov v existujúcom areáli Materskej školy Hviezdoslavov.Prístavba je samostatná budova, ktorá nezasahuje do existujúceho objektu MŠ. Je riešená výstavbou dvoch nadzemných podlaží bez podpivničenia, so zastrešením šikmou sedlovou strechou s krajnými valbami. Objekt pozostáva z troch herní so spálňami, z hygienických zariadení pre jednotlivé herne, šatní pre deti, zázemia pre pedagógov, riaditeľne s izolačnou miestnosťou, zázemia výdaju stravy s jedálňou a technickej miestnosti. Vstup do objektu bude zabezpečený bezbariérovým chodníkom.