RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Vybudovanie laboratória inváznych druhov vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Zhotoviteľ: OMOSS spol. s r.o.,.  Osadská 679/15, 028 01 Trstená
Investičné náklady stavby: 297 941,51 € bez DPH
Začiatok výstavby: 04/2019
Ukončenie výstavby: 

 

Popis prác

Predmetom realizácie je stavebná obnova historického objektu administratívnej budovy z prelomu 19. a 20. storočia, využívaná ako laboratóriá Národného lesníckeho centra, konkrétne úprava podkrovia pre potreby chovných staníc invázneho hmyzu. Súčasťou je aj pripojenie areálu objektu na optický kábel. Vstup do objektu bude zabezpečený bezbariérovým chodníkom.