RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača

 

Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača

 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, Bratislava – Rača 
Zhotoviteľ: BTI s.r.o., Bánovská cesta 2835/6, Žilina 
Investičné náklady stavby: 61 603,50 € bez DPH
Začiatok výstavby: 12/2020 
Ukončenie výstavby: 9.6.2021 (PK)

 

Popis prác

Riešené priestory sa nachádzajú na 1.NP objektu DJ 35 – detských jaslí na Tbiliskej ul.č.2 v Bratislave, MČ Rača. Tento objekt je súčasťou objektu Materskej školy a detských jaslí a tvorí samostatný dispozičný a prevádzkový celok. Celý komplexný objekt pozostávajúci z MŠ 120 – objektu materskej školy, HP-hospodárskeho pavilónu s kuchyňou a DJ 35- detských jaslí je situovaný na parcele č.475/9 s celkovou rozlohou 8326 m2. Zastavaná plocha komplexného objektu je 1543,00 m2. Zadaním pre spracovanie projektovej dokumentácie bola zmena účelu využitia pôvodného správcovského/služobného bytu situovaného na prízemí v severovýchodnom nároží objektu Materskej školy a detských jaslí na Tbiliskej u.2 v Bratislave, mestská časť Rača. Táto zmena účelu využitia súvisí s cieľom využiť neobývané, neužívané a devastované priestory bytu a tak rozšíriť priestory stiesnených detských jaslí o ďalšiu triedu. Riešený priestor je situovaný na 1.NP v severovýchodnom nároží objektu MŠ a DJ a je v súčasnosti prístupný cez samostatný vchod. Byt je preplávajúci, obe pozdĺžne obvodové steny sú zabezpečené pásovými oknami. Dispozícia bytu je centralizovaná, za vstupom sa nachádza vstupná chodba, ktorá vyúsťuje do stredovej chodbovej haly odkiaľ sú ďalej prístupné všetky ďalšie miestnosti.