RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Vybudovanie laboratória inváznych druhov hmyzu vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS – aktualizovaný realizačný

 

Vybudovanie laboratória inváznych druhov hmyzu vo väzbe na rekonštrukciu podkrovia budovy LOS – aktualizovaný realizačný projekt

 

Objednávateľ: Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Zhotoviteľ: Obnova s.r.o., A. Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
Investičné náklady stavby: 433 195,43 € bez DPH
Začiatok výstavby: 11/2021
Ukončenie výstavby: 08/2023

 

Popis prác

Predmetom realizácie je stavebná obnova historického objektu administratívnej budovy z prelomu 19. a 20. storočia, využívaná ako laboratóriá Národného lesníckeho centra, konkrétne úprava podkrovia pre potreby chovných staníc invázneho hmyzu. Súčasťou je aj pripojenie areálu objektu na optický kábel.