RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica a Brezno

 

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: METORSTAV DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 
Investičné náklady stavby: 888 866,67 € bez DPH
Začiatok výstavby: 19.5.2022
Ukončenie výstavby: 

 

Popis prác