RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Kontakt - RESTADO s.r.o.

RESTADO s.r.o.

Lipského 9
Bratislava 841 01
IČO: 36 726 010
DIČ: 2022311775
IČ DPH: SK2022311775

restado@restado.sk
+421 905 117 333

 

Spoločnosť zapísaná v OR Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.44128/B

 

Fakturačné údaje:

IČO:      36 726 010
DIČ:      2022311775
IĆ DPH: SK 2022311775

 

 

Spoločnosť je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR