RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby pre projekt „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“

Stavba je realizovaná v Žilinskom kraji, v katastrálnom území Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky, Žilina-Bánová, Žilina-Bytčica, Lietavská Lúčka.

Čítať ďalej

Výstavba rýchlostnej cesty R1 Nitra západ – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice

Výstavba realizovaná formou PPP , 4-pruhová smerovo rozdelená rýchlostná cesta kategórie 22,5 m

Čítať ďalej

Výstavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko

Výstavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko

Čítať ďalej

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra– SD

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra – SD

Čítať ďalej

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce

Čítať ďalej

Činnosť stavebného dozoru pre projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Stavba predstavuje modernizáciu technickej infraštruktúry na predmetnom úseku vrátane rekonštrukcie zastávok a železničných staníc v dĺžke približne 12 km.

Čítať ďalej

Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina

Výstavba mimoúrovňovej kosodĺžnikovej križovatky v km 18,09 D1 s napojením na diaľnicu D1.

Čítať ďalej

R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia

Stavba protihlukovej steny je realizovaná na ľavej strane rýchlostnej cesty (v smere do Trnavy) v km 5,527 až 7,920.

Čítať ďalej

Doplnenie ISD na D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta - št.hr.SR/MR-SR/RR

Modernizácia predmetných úsekov spočíva v doplnení káblových trás a stavebno-technologických konštrukcií na diaľnici, patriacich pod správu SSÚD Bratislava.

Čítať ďalej

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie časti rýchlostnej cesty R2, ktorá v predmetnom úseku bude plniť aj funkciu cestné ho obchvatu mesta Bánovce nad Bebravou.

Čítať ďalej

D1 Ivachnová – Važec, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách D1 Ivachnová - Važec

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1 Ivachnová – Važec v km 437,458 – 482,500, v súlade s platnými normami TN EN a v zmysle príslušných TP.

Čítať ďalej

R1 Trnava –Nitra, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1 Ivachnová – Važec v km 437,458 – 482,500, v súlade s platnými normami TN EN a v zmysle príslušných TP.

Čítať ďalej

R1 Šášovské Podhradie – Zvolen, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách“

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na R1 Šášovské Podhradie - Zvolen v km 128,585 – 145,005, v súlade príslušnými normami a technickými predpismi.

Čítať ďalej