RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

R1 Trnava –Nitra, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1 Ivachnová – Važec v km 437,458 – 482,500, v súlade s platnými normami TN EN a v zmysle príslušných TP.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe R1 Trnava –Nitra, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Investičné náklady stavby: 12 854 870,00 € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.4.2015
Ukončenie výstavby: 31.10.2015

 

Popis prác

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na rýchlostnej ceste R1 v úseku Trnava – Nitra v km 0,000 – 38,177. Stavebné práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadenia, dopravnom značení.