RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Zámutov - kanalizácia a ČOV - stavebný dozor

Predmetom realizácie stavby je: predĺženie stoky D, stoky E2, rozšírenie kanalizácie, vybudovanie kanalizácie v rómskej osade, zvýšenie kapacity ČOV.

Čítať ďalej

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Cieľom stavby bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie mesta Štúrovo v dĺžke 3189 m a v obci Nána v dĺžke 5320 m a ČOV v Štúrove s kapacitou 31 700 EO.

Čítať ďalej

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Dobšiná – kanalizácia a ČOV

Účelom a cieľom stavby je vykonávať činnosť stavebného dozoru pri výstavbe kanalizačnej siete mesta Dobšiná v celkovej dĺžke 8996 m

Čítať ďalej

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Stavba Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš bola zameraná na dobudovanie a zmodernizovanie ČOV.

Čítať ďalej