RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Zámutov - kanalizácia a ČOV - stavebný dozor

Predmetom realizácie stavby je: predĺženie stoky D, stoky E2, rozšírenie kanalizácie, vybudovanie kanalizácie v rómskej osade, zvýšenie kapacity ČOV.

 

Objednávateľ: Obec Zámutov, Obecný úrad 434, 094 15 Zámutov
Zhotoviteľ: Združenie Harcek A SPOL., zast. Harcek a spol. s.r.o. a Stavouniverzál, s.r.o.
Dobudovanie kanalizácie: SKANSKA SK a.s., Závod cesty, mosty SK, Oblasť Východ
Projektant a autorský dozor: Enviroline s. r. o. Košice
Investičné náklady stavby: 1 780 105,69 € bez DPH
Začiatok výstavby: 11.2012
Ukončenie výstavby: 09.2015

 

Popis prác

Predmetom realizácie stavby je: predĺženie stoky D, stoky E2, rozšírenie kanalizácie, vybudovanie kanalizácie v rómskej osade, zvýšenie kapacity ČOV. Následne stavba pokračovala s novým zhotoviteľom na realizácii dokončenia rozostavanej kanalizačnej siete a ČOV v obci Zámutov. Zrealizovala sa kanalizačná sieť stôk CH1 a CH4 z PVC DN300. V rámci ČOV sa zrealizovala takmer kompletná strojnotechnologická a elektrotechnická časť ČOV vrátane merania a regulácie.