RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Stavebný dozor - Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo

Realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie v rámci projektu Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň, Tešedíkovo.

Čítať ďalej

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar

Vybúranie nevyhovujúcich, opotrebovaných stavebných konštrukcií, odstránenie povrchových úprav a kompletná výmena výplní otvorov v interiéri a exteriéri.

Čítať ďalej

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok

Rekonštrukcie miestnych komunikácii, verejného osvetlenia, hygienického zariadenia, a výstavby chodníkov.

Čítať ďalej