RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť stavebného dozoru pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar

Vybúranie nevyhovujúcich, opotrebovaných stavebných konštrukcií, odstránenie povrchových úprav a kompletná výmena výplní otvorov v interiéri a exteriéri.

Objednávateľ: Trnavský Samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s., Za stanicou 3, 832 52 Bratislava
Investičné náklady stavby: 919 891,61 € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.2.2012
Ukončenie výstavby: 4.5.2013

Popis prác

Objekt Domova sociálnych služieb pozostáva z jestvujúcej trojpodlažnej čiastočne podpivničenej časti, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou a novovybudovanej trojpodlažnej prístavby. Na jestvujúcej časti boli vykonané búracie práce nevyhovujúcich, opotrebovaných stavebných konštrukcií, odstránenie povrchových úprav a kompletná výmena výplní otvorov v interiéri a exteriéri, dostavba časti 3.np, vybudovanie únikového schodiska vo dvore a čiastočné zastrešenie nad 4.np, kde bola vytvorená relaxačná terasa. Nosný systém jestvujúcej časti pozostávajúci z murovaných stien z plných pálených tehál a vodorovných konštrukcií z oceľových nosníkov a betónových dosiek bol zosilnený oceľovými nosníkmi a železobetónovými membránami podľa návrhu statika. Prístavba je založená na veľkopriemerových pilótach a železobetónových základových nosníkoch. Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené z tvárnic Porotherm hr. 380 a 300 mm. Vodorovné konštrukcie sú z prvkov Premaco 20+4 aželezobetónových membrán. Obvodové steny boli zateplené systémom Baumit Open vrátane tenkovrstvovej silikátovej omietky. Strešný plášť obsahuje tepelnoizolačnú vrstvu v hrúbke 240 mm a strešnú izoláciu fóliovú systém Sika. Pre vertikálny pohyb osôb slúži schodisko vnútorné,vonkajšie a výťah. V 1.pp je kotolňa s novými kotlami a zásobníkom TÚV s príslušenstvom a skladové priestory. V 1.np je kuchynská časť, jedáleň s recepciou, učebňa,šatňa, sociálne zariadenia, chodby a schodisko. V 2.np je telocvičňa, šatňa, denná miestnosť, učebne, sociálne zariadenia a chodby. V 3.np je umiestnená aromaterapia, aquaterapia, masáž, denná miestnosť, sociálne zariadenia a chodby. V prístavbe sa na troch podlažiach nachádzajú ubytovacie priestory pre 9 klientov . Vo dvore sú vykonané sadové úpravy, dláždená plocha a trávnik s kríkmi. V objekte je osadená vzduchotechnika pre výmenu vzduchu v sociálnych zariadeniach, kuchyni a v miestnostiach na 3. np so zvýšeným obsahom vlhkosti. V 1.np je inštalované zariadenie fy Aquapol pre vysušenie stien 1.pp. Vstup do objektu je z ulice Stromovej, bezbariérový, po rampe. Tu je tiež umiestnený prístrešok pre smetné nádoby.