RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Projektový manažment a Stavebný dozor

Restado zabezpečuje služby v oblasti stavebného dozoru a projektového manažmentu.

Projektový manažment

predstavuje vedenie stavby v zastúpení objednávateľa stavby/investora so zameraním na dodržanie množstva a kvality vykonaných prác, ako aj stanoveného harmonogramu pri realizácii prác. Súčasťou činnosti je aj manažment pohľadávok pre objednávateľa/investora, odborná asistencia pri posudzovaní opodstatnenosti nárokov zhotoviteľa pri požiadavke o navyšovanie rozpočtu stavby prostredníctvom naviac prác alebo predĺžení lehoty výstavby.

Stavebný dozor

je realizovaný prostredníctvom autorizovaných stavebných inžinierov s osvedčeniami pre komplexné architektonické a inžinierske služby v uvedených kategóriách, v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z.

Naša spoločnosť poskytuje služby stavebného dozoru a ostatných odborníkov na stavbách v kategóriách

Súčasťou tímu stavebného dozoru býva aj

Okrem činnosti koordinátora bezpečnosti práce zabezpečíme aj výkon koordinačnej, odbornej a poradenskej činnosti v oblasti BOZP v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tíme stavebného dozoru na stavbách vykonáva svoju odbornú činnosť aj odborník - inžinier na zabezpečenie kvality, odborník na kontrolu kvantity, environmentálny stavebný dozor, geológ, geotechnik, odborník na riadiaci a informačný systém MS Project, expert na výluky v projektoch pre stavbu železničnej infraštruktúry.

Naša spoločnosť zabezpečuje všetky uvedené pozície, tak ako ich určujú súťažné podmienky konkrétneho projektu dopravnej infraštruktúry, resp. akejkoľvek inej stavby, rekonštrukcie alebo modernizácie.