RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Stavebné úpravy priestorov ZŠ Komenského 3, Bernolákovo – stavebný dozor

Stavebné úpravy priestorov ZŠ Komenského 3, Bernolákovo

 

Objednávateľ: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
Zhotoviteľ: WORK stav s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 821 09
Investičné náklady stavby: 146 683,31 EUR bez DPH
Začiatok výstavby: 08/2022
Ukončenie výstavby: 05/2023

 

Popis prác

Predmetom diela je realizácia rekonštrukčných prác v priestorov školy s cieľom vytvorenia nových tried, toaliet a kuchynky pre učiteľský personál. V kotolni sa vybudovala nová oceľová lávka, boli osadené nové zdroje tepla napojené na jestvujúci komín nanovo vyvložkovaný.