RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia

Stavba protihlukovej steny je realizovaná na ľavej strane rýchlostnej cesty (v smere do Trnavy) v km 5,527 až 7,920.

Výkon činnosti stavebného dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe "R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia"

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Investičné náklady: 2 189 348,89 € bez DPH
Začiatok stavby: 20.1. 2015
Ukončenie stavby: stavba je v realizácii

 

Popis projektu

Stavba protihlukovej steny je realizovaná na ľavej strane rýchlostnej cesty (v smere do Trnavy) v km 5,527 až 7,920. Cieľom protihlukových opatrení je zabezpečenie dodržiavania najvyšších prípustných hodnôt hluku z rýchlostnej cesty R1 v katastri obcí Vlčkovce a Križovany nad Dudváhom, tak aby bolo dodržané Nariadenie vlády č.549/2007 Z.z.