RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Výstavba rýchlostnej cesty R1 Nitra západ – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice

Výstavba realizovaná formou PPP , 4-pruhová smerovo rozdelená rýchlostná cesta kategórie 22,5 m

Činnosť stavebného dozoru a zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby počas Výstavby rýchlostnej cesty R1 Nitra západ - Tekovské Nemce, severný obchvat Banskej Bystrice

 

Objednávateľ: Granvia Construction s.r.o./DEVCON s.r.o.
Zhotoviteľ: Granvia Construction s.r.o.
Investičné náklady: 887,1 mil.€  € bez DPH
Začiatok výstavby: 08.2009
Ukončenie výstavby: 12.2012

 

Popis prác

Výstavba realizovaná formou PPP , 4-pruhová smerovo rozdelená rýchlostná cesta kategórie R 22,5 v dĺžke 52 km, plocha vozoviek 1 100 000 m2, počet stavebných objektov 850, mostné objekty 84, celková dĺžka mostov 6 843 m, 6 mimoúrovňových križovatiek, 41 protihlukových stien v celkovej dĺžke 32 611 m, 27 objektov oporných a zárubných múrov v celkovej dĺžke 4 362 m, 10 hlavných križovatiek, 53 nadjazdov, 12 podjazdov, 14 veľkých priepustov, projekt zahŕňal aj obnovu 1 železničného tunelu. Stavba rozdelené do úsekov Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Najdlhší most na stavbe je SO 209 s celkovou dĺžkou 1 165 m, ktorý je realizovaný pomocou náročnej technológie výsuvu nosnej monolitickej konštrukcie. Projekt realizovaný podľa Koncesnej zmluvy.