RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Doplnenie ISD na D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta - št.hr.SR/MR-SR/RR

Modernizácia predmetných úsekov spočíva v doplnení káblových trás a stavebno-technologických konštrukcií na diaľnici, patriacich pod správu SSÚD Bratislava.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe Doplnenie ISD na D2/D4 Bratislava, Viedenská cesta - št.hr.SR/MR-SR/RR

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: NOPE a.s. – hlavný člen skupiny
Začiatok výstavby: 1.4.2016
Ukončenie výstavby: 15.6.2016
Investičné náklady stavby: 3 610 534,60 bez DPH

 

Popis prác:

Modernizácia úsekov:

Modernizácia predmetných úsekov spočíva v doplnení káblových trás a stavebno-technologických konštrukcií na diaľnici, patriacich pod správu SSÚD Bratislava. Dôvodom tejto modernizácie je dosiahnutie finalizácie technológií a úplného líniového riadenia dopravy v Bratislave.