RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby pre projekt „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“

Stavba je realizovaná v Žilinskom kraji, v katastrálnom území Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky, Žilina-Bánová, Žilina-Bytčica, Lietavská Lúčka.

Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby pre projekt „Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka“

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Združenie Ovčiarsko v zložení Doprastav, a.s. – vedúci člen združenia, členovia  združenia - Váhostav-SK, a.s., STRABAG s.r.o., Metrostav, a.s.
Investičné náklady stavby: 427 201 094,97 € bez DPH
Začiatok výstavby: 22.1.2014
Ukončenie výstavby: 21.1.2018

 

Popis prác

Stavba je realizovaná v Žilinskom kraji, v katastrálnom území Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky, Žilina-Bánová, Žilina-Bytčica, Lietavská Lúčka. Stavba je realizovaná v plnom profile 4-pruhovej, smerovo oddelenej komunikácie kategórie D26, 5/100. Súčasťou stavby sú 2 dvojrúrové tunely kategórie T/80, tunel Ovčiarsko v dĺžke 2 367 m, a tunel Žilina v dĺžke 687 m, 11 mostov, na diaľnici v celkovej dĺžke 3 552 m, (dĺžka najdlhšieho mosta je 1060 m)3 oporné múry 275 m a viacero protihlukových stien v dĺžke 4 050 m.

V rámci stavby sa realizuje viacero preložiek a úprav ciest I. triedy (8 700 m), III. triedy (8600 m), miestnych a prístupových komunikácií (2 500 m) a úprav preložiek poľných ciest. Súčasťou projektu je tiež realizácia 3 537 m úprav na 10-tich vodných tokoch, 233 prekládok a úprav vodovodov, 3 456 m prekládok a úprav kanalizácií a okrem toho viacero prekládok ostatných inžinierskych sietí. Celková dĺžka diaľnice je 11 320 m.