RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

D1 Ivachnová – Važec, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách D1 Ivachnová - Važec

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1 Ivachnová – Važec v km 437,458 – 482,500, v súlade s platnými normami TN EN a v zmysle príslušných TP.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe "D1 Ivachnová – Važec, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách"

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: "Združenie Ivachnová", vedúci združenia Doprastav, a.s., členovia združenia STRABAG s.r.o., EUROVIA SK a.s., ZIPP Bratislava, s.r.o.
Investičné náklady stavby: 27 190 583,51 € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.4.2016
Ukončenie výstavby: 31.8.2018

 

Popis prác:

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1 Ivachnová – Važec v km 437,458 – 482,500, v súlade s platnými normami TN EN a v zmysle príslušných TP. Stavebné práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach.
V strednom deliacom páse budú odstránené oceľové zvodidlá vrátane existujúcej zelene. Zelený pás je nahradený spevnenou konštrukčnou vrstvou, ktorá bude slúžiť ako nosná konštrukcia pod betónové zvodidlá. Rigoly pri strednom deliacom páse v miestach zakružovacích oblúkov, kde výsledný sklon klesá pod prípustnú hodnotu, sa nahradia štrbinovými žľabmi.
Oceľové zvodidlá na vonkajších okrajoch jazdných pásov sa nahrádzajú opäť oceľovými pre príslušnú úroveň zachytenia a len výnimočne v špecifických prípadoch budú oceľové zvodidlá na vonkajších okrajoch pásov nahradené betónovými zvodidlami. Horná stavba sa okrem vozovky upravuje rozšírením zemnej krajnice pre dodržanie deformačnej hĺbky dopĺňaných zvodidiel, SDP sa spevní, doplnia sa prejazd v SDP s tuhou konštrukciou vozovky, vymenia sa poškodené rigoly, vpusty, vrchné diely a poklopy šácht trativodov, resp. kanalizácie, doplnia sa štrbinové žľaby. V SDP sa osadí nové betónové zvodidlo a po okrajoch sa vymení staré oceľové zvodidlo za nové, príp. sa doplní novým oceľovým zvodidlom.