RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce

Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce

 

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Metrostav DS, a.s.Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 
Investičné náklady stavby: 1 056 094,70 € bez DPH
Začiatok výstavby: 21.1.2022
Ukončenie výstavby: 30.9.2022 (zahájené preberacie konanie)

 

Popis prác

 

Stavba: „Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce" s celkovou dĺžkou 6,648 km, v členení stavebných objektov: