RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina

Výstavba mimoúrovňovej kosodĺžnikovej križovatky v km 18,09 D1 s napojením na diaľnicu D1.

Výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti na stavbe "Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina"

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: PORR s.r.o.
Investičné náklady stavby: 19 750 470,47 € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.4.2015
Ukončenie výstavby: 31.7.2021

 

Popis prác

Výstavba mimoúrovňovej kosodĺžnikovej križovatky v km 18,09 D1 s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom súbežných dvojpruhových kolektorových pásov kategórie C9,5/80. vedených po oboch stranách diaľnice D1. Kolektorové pásy sú navrhnuté s ohľadom na budúce rozšírenie diaľnice D1 v kategórii D 33,5/120. V mieste styku vetiev križovatky s MZ komunikáciou sú navrhnuté turbo-okružné križovatky. Miesta komunikácie kategórie MZ 12/50 f.t. B2 je navrhnutá ako dvojpruhová cesta s obojstranným chodníkom dĺžky 1,10 km, a začiatku a na konci s okružnými križovatkami, umožňujúcimi dobudovanie komunikácie ako prepojenia ciest I/61 a II/502. Objektová skladba zahŕňa 4 ks okružných križovatiek a 4 mosty.