RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Výstavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko

Výstavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko

Výkon činnosti environmentálneho dozoru na stavbe Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko - Slovensko

 

 

Objednávateľ: eustream, a.s. 
Zhotoviteľ: BMS Bojnanský, s.r.o., DÚHA, a.s., IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A., ENERGOCHEM, a.s., ZRUG Sp. z o.o. 
Projektant: ILF Beratende Ingenieure GmbH, s.r.o, so sídlom Werner-Eckert-Strasse 7, 818 29 Munich, Germany a subdodávateľom projekčných prác spoločnosťou GasOil Technology, a.s., Poprad
Investičné náklady stavby:  142,56 mil. €
Začiatok výstavby:  08. 2018
Ukončenie výstavby: 30.9.2022
 
 
 
 

Popis prác

Výstavba Prepojovacieho vysokotlakového plynovodu Poľsko - Slovensko (v celkovej dĺžke 164 km, s priemerom DN 1000) od štátnej hranice s Poľskom po kompresovorú stanicu Veľké Kapušany v dĺžke 103 km, (prepravná kapacita 4,7 mld. m3 v smere na Slovensko a 5,7  mld. m3 v smere do Poľska sa vykonáva pod priamym dohľadom environmentálneho dozoru.  Stavba plynovodu je rozdelená na:
• HPS (hraničná prepúšťacia stanica) v katastri obce Výrava,
• Líniovú časť 1 (od TU43 Chlmec – hranice Poľskej republiky)
• Líniovú časť 2 (vrátane TU43 Chlmec – KS01 Veľké Kapušany)
• napojenie na KS01 Veľké Kapušany.

 Novovybudovaný VTL plynovod spojí národné prepravné sústavy oboch krajín a bude diaľkovo monitorovaný a riadený z Technického plynárenského dispečingu v Slovenskej republike