RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Diaľnica D1 Trnava – križovatka Lúka (v km 49,500 – 95,450), Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných

Stavebné práce realizované za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1

Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby pre projekt „Diaľnica D1 Trnava – križovatka Lúka (v km 49,500 – 95,450), Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách“

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: „Združenie Lúka“ v zložení STRABAG s.r.o. – vedúci člen združenia: členovia združenia: Doprastav, a.s., EUROVIA SK, a.s., ZIPP    BRATISLAVA, s.r.o. 
Investičné náklady stavby:  24 499 542,23 € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.4.2015
Ukončenie výstavby: 31.10.2016

 

Popis prác

Stavebné práce realizované za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľnici D1 v súlade s príslušnými normami STN EN 1317-1, 2, 3 a STN-EN 206-1. a v zmysle TP 1/2005 a TKP časť 10. Jedná sa výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach.