RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pri realizácii stavby "Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika"

 

 

Objednávateľ: imvia - ENGINEERING s. r. o./Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.
Investičné náklady stavby:  1 907 800,15 €
Začiatok výstavby:  23.10.2018
Ukončenie výstavby: 
 
 
 

Popis prác:

Realizácia Objektu 680 - Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4 zahŕňa demontáž a montáž novej technológie, výstavbu šachiet a základov pod návestidlá, pokládku káblov, montáž stožiarov a návestidiel, následne uvedenie RWY D4 a tiež svetelnej približovacej sústavy RWY 22 do prevádzky.