RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske – výkon stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru "Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske"

 

 

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Investičné náklady stavby:  2 210 646,87 €
Začiatok výstavby:  6.8.2019
Ukončenie výstavby: 30.11.2020
 
 
 
 

Popis prác:

Rekonštrukčné práce zahŕňajú rekonštrukciu cesty III/579 Hradište -Partizánske, rozšírenie odvodnenia cesty, vonkajšie osvetlenie a silnoprúdové rozvody, rekonštrukciu oporného múru a križovatku Hradište - Skačany