RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

R1 Šášovské Podhradie – Zvolen, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách“

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na R1 Šášovské Podhradie - Zvolen v km 128,585 – 145,005, v súlade príslušnými normami a technickými predpismi.

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe „R1 Šášovské Podhradie – Zvolen, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách“

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Investičné náklady stavby: 3 530 272,50 € bez DPH
Začiatok výstavby: 1.4.2015
Ukončenie výstavby: 31.10.2015

 

Popis prác

Stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na R1 Šášovské Podhradie - Zvolen v km 128,585 – 145,005, v súlade príslušnými normami a technickými predpismi, t.j. výmena a doplnenie zvodidiel, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadenia, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach.