RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Sanácia havarijného stavu na rýchlostnej ceste R2 Budča – Zvolen, km 232,565 – 232,900 ĽJP

Sanácia havarijného stavu na rýchlostnej ceste R2 Budča – Zvolen

 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu na rýchlostnej ceste R2 Budča – Zvolen, km 232,565 – 232,900 ĽJP"

 

 

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Zhotoviteľ: ROCKNET SK s.r.o. 
Investičné náklady stavby:  5 180 073,50  € bez DPH 
Začiatok výstavby:  08. 2017
Ukončenie výstavby: 31.8.2018
 
 
 

Popis prác

Havarijný zosuv svahových segmentov nad rýchlostnou cestou R2 v úseku Budča - Zvolen v km 232,565 - 232,900 v ľavom jazdnom pruhu sa realizuje v zmysle navrhnutého riešenia rozšírením existujúceho zádržného systému v dĺžke 335 m, a to osadením lanových panelov v kritických častiach svahu kotvených hĺbkovými základmi pomocou IBO kotiev v  kombinácii s mikropilotami.