RESTADO s.r.o.
Lipského 9
841 01 Bratislava
Po - Pi
08 - 19:00

Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja

Výkon stavebného dozoru „Cesta II/513 Nitra – Alekšince – hranica kraja

 

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o
Investičné náklady stavby:  1 860 460,63 € 
Začiatok výstavby:  15.7.2022
Ukončenie výstavby: